Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Padělky a padělatelé

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Georges-Marc BENAMOU: Mnichovský přízrak

Robert KVAČEK

Čtenářský zájem o knihu Georga-Marka Benamoua Mnichovský přízrak vyvolala nepochybně zpráva, že má být podkladem filmu Miloše Formana, jemuž dialogy napíše Václav Havel. Není ovšem jasné, o čem by film měl být — o mnichovské politice a konferenci, o francouzském premiérovi Edouardu Daladierovi a jeho chování a uvažování v roce 1938? K žádnému z těchto témat není ale Benamouova kniha dostatečně kompetentní, nanejvýš může sloužit jako výzva a inspirace. K poznávání ...

‣Více

Pavel HÁJEK: Jde pevně kupředu naše zem

Krajina českých zemí v období socialismu 1948—1989
Pavel KLVAČ

Krajina se dá bezpochyby číst různými způsoby. Z širšího pohledu je průsečíkem sedimentů různých dějinných epoch a mimolidských přírodních tlaků. Naše představy o jejím ideálním uspořádání jsou utvářeny skrze přijaté kulturní šablony a ideologie. Reálná tvář krajiny tak vždy představuje kompromis aktuálních mocenských ambicí společnosti, daných technologických možností, historických vlivů a přírody.

...

Malá skála, Praha 2008, 162 s., 250 Kč

‣Více

Radmila PAVLÍČKOVÁ: Triumphus in mortem

Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku
Tomáš MALÝ

Kniha patří doposud k nemnoha domácím pracím, věnovaným fenoménu raně novověkých pohřebních promluv. Po knize Miloše Sládka se vlastně jedná o první systematičtější rozbor této problematiky, opírající se však v tomto případě ne tolik o literárněhistorické, ale spíše historicko-funkcionální hledisko. Autorka — inspirována zejména rozsáhlým bádáním německým — akcentovala při pohledu na daný pramen jeho funkci a nahlížela jej ponejvíce jako médium konstruování paměti, a to v kontextu funerální a komemorativní kultury ...

‣Více

Zdeněk DEMEL: Pod dohledem církevních tajemníků

Omezování činnosti katolické církve v Československu 1945—1989 na příkladu jihočeského regionu
Tomáš VEBER

Edice Historia ecclesiastica, vydávaná Centrem pro studium demokracie a kultury (CDK), nabyla o další, již čtrnáctý svazek. Kniha Zdeňka Demela, vlastně vydaná disertační práce, je summou mnohaletého výzkumu v archivech a knihovnách, což je i jeden ze základních předpokladů vzniku každé dobré historické práce. Demel však tento výzkum konfrontuje — parafrázuji-li jej — s optimistickou pamětí kněží, kteří zakusili často doslova na vlastní kůži působení okresních i krajských církevních tajemníků. Přitom využívá ...

‣Více

Zdeněk VYBÍRAL: Bitva u Moháče

Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526
Václava KOFRÁNKOVÁ

Bitva u Moháče nesporně patří mezi klíčové události našich dějin. Vzdálenost osudného místa od hranic českého státu i stigma maďarské národní tragédie však tento mezník dlouhodobě odsouvaly na okraj domácího bádání. Ať již nástrahy maďarského jazyka či snad orientální přídech způsobily, že moháčskému střetu čeští vědci dosud nevěnovali monografii. Tuto mezeru konečně, a nutno říci, že kvalitně, zaplnila nová kniha Zdeňka Vybírala.

...

Havran, Praha 2009, 228 s., 298 Kč

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz