Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kulisy dětství

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Zlaté časy médií

Historik Martin Sekera připravil pro Národní muzeum rozsáhlý přehled dějin masmédií v českých zemích s důrazem na historii 20. století - od trafi ky s tiskem po moderní televizní studio. (do 31. 3., http://vystava.nm.cz)

  • František Ženíšek

Velká retrospektiva připravená ve Valdštejnské jízdárně Národní galerií k nadcházejícímu výročí devadesáti let od úmrtí jedné z hlavních postav "generace Národního divadla". (do 17. 4., www.ngprague.cz)

  • Půst očí: Pravoslavné umění

Muzeum umění Olomouc shromáždilo a představuje novodobé pravoslavné ikony a liturgické předměty (převážně ruské provenience z 19. a 20. století) z depozitářů českých a moravských sbírek. (do 5. 2., www.olmuart.cz)

  • Fotograf Franz Fiedler

Moravská Galerie v Brně představuje u nás pozapomenutého průkopníka umělecké fotografi e a experimentátora, prostějovského rodáka, který se proslavil zejména v Německu, kde také zemřel (1885-1956). (Pražákův palác, do 5. 3., www.moravska-galerie.cz)

  • Zdenka Braunerová (1858—1934)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravila přehled díla Zdenky Braunerové, vystavuje stovku maleb, kreseb a grafi k ze sbírky Středočeského muzea v Roztokách a dalších institucí. (do 12. 2., www.ogv.cz)

  • Josef Váchal

Galerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje vlastní váchalovskou sbírku grafi ky (v březnu naváže výstava Váchalovy kolegyně Anny Mackové). (12. 1.—19. 3., www.galeriehk.cz)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz