Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1945: konec války, mír nejistý

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Petr MAŤA: Svět české aristokracie (1500—1700)

Vít Vlnas

Maťova monumentální kniha udivuje šíří záběru, imponuje množstvím konzultovaných pramenů a literatury a překvapuje smělostí, s níž se mnohdy odlehlé teoretické koncepty aplikují na historickou realitu raně novověkých Čech. Zcela po zásluze hlavní závěry autorových výzkumů bezprostředně přejímá a rozvíjí i zahraniční literatura, z níž je v prvé řadě třeba zmínit přímo modelové práce Thomase Winkelbauera o habsburské monarchii v 16. a 17. století. Lze mít za jisté, že bádání ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz