Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1945: konec války, mír nejistý

Aktuální číslo

dějiny a věci

Válečníkova láska

Vycpaný kůň Albrechta z Valdštejna
Marie KOLDINSKÁ — Ivan ŠEDIVÝ

S řadou osobností se pojí historicky podložené informace o jejich zájmech, zálibách a slabostech. V případě císařského generalissima Albrechta z Valdštejna lze pokládat za nanejvýš prokázanou jeho lásku ke koním, která ovšem nebyla u mužů v jeho postavení nikterak výjimečná — vždyť úspěšný vojevůdce dobrého koně zcela samozřejmě potřeboval z důvodů praktických i reprezentačních. Náklonnost frýdlantského vévody ke koním však byla natolik nápadná, že vstoupila i do povědomí pozdějších generací a ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz