Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máte pocit, že svět vykročil směrem, kterému stále méně rozumíte? Že se dnes jen zpochybňují věci, které doposud patřily k „základním pilířům“ společnosti? Řeč je o diskusi, jak vypadá tradiční rodina. Anebo by formulace měla znít: Jak by měla vypadat tradiční rodina? S rodinou a vůbec s uspořádáním i pojmenováním vztahů je velká potíž. Alespoň tak to vypadá podle diskusí v parlamentu, v televizi, prostě všude, kde jde o voliče. A důraz na tradiční, rozuměno konzervativní hodnoty je tím, co v těchto diskusích dostává pel „normálnosti“. Ovšem je to skutečně tak? Co je tradiční rodina? A co se změnilo v jejím vytváření? A existovala vůbec někdy v takové podobě, jak je dnes prezentována?

Rodinu jako „kruh důvěry“ zná každý. Kdybychom si ale sedli k jednomu stolu a popisovali tuto instituci podle vlastních zkušeností, možná bychom byli překvapeni, jak různých obrazů bychom se dobrali. V reálném životě se nám totiž nakonec ideální uspořádání, k němuž jsme vedeni a vychováváni, velmi často vzdaluje... A právě proto jsme připravili do dubnového čísla „rodinné“ téma. Oslovili jsme specialisty a specialistky na nejrůznější historická období, aby se pokusili vyzdvihnout nejtypičtější znaky „tradičních rodin“ v dané periodě (středověk, raný novověk, 20. století).

A s „tradicemi“ (v různých podobách) se v tomto vydání ĎaSu setkáte minimálně ještě na dvou místech – v seriálu Blízký východ a severní Afrika se můžete začíst do textu o tradičním životě drúzů, arabské náboženské menšiny (s. 36–40), a přehledová studie o kulturních dějinách vajíčka (s. 41–44) vám připomene, že letošní dubnové číslo vychází, nestane-li se něco nečekaného v tiskárně, na Zelený čtvrtek – a krajinou se tradičně rozeznějí zvony...

Bohatou jarní nadílku

vám za ĎaS přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz