Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ta slova znějí jako z nějakého zaříkadla: Tanger, Ceuta, Melilla, Oran, Alžír, Tunis, Súsa, Monastir, Tripolis, Benghází, Tobrúk, Alexandrie… A to je jen výběr názvů severoafrických měst, která se objevují v televizním zpravodajství i na stránkách novin s železnou pravidelností, a přesto o nich v centru Evropy víme jen málo. Případně je máme spojeny spíše s událostmi tu méně, tu více historickými.

Kam jsem jen dohlédl, na pláži vlá­dl chaos. Výsadková plavidla přistávala v dorážejícím příboji, zmítala se ve vlnách a vyhazovala mužstvo i výstroj do vody. Vojáci bezcílně bloudili, beznadějně ztraceně volali na sebe i nadávali jeden na druhého i nazdařbůh. Nikde na pláži ani na pobřeží nebylo vidět jediný útvar. Byl jsem prochladlý… byl jsem osamocený… Tak popsal své zkušenosti z vylodění spojeneckých jednotek v severní Africe, konkrétně v Maroku, generál Lucian King Truscott – a Patrick Ryan je pak využil jako jedno z mott kapitol v knize Jak jsem vyhrál válku. Severní Afrika nebyla strategicky důle­žitá jen v době druhé světové války. Její sepětí s Evropou je velmi úzké a dlouhé, přesto pocit osamělosti, ať už při dosažení jednoho či druhého břehu, je asi ve vzájemném kontaktu tou nejčastější vnitřní emocí.

Články, které najdete v tomto čísle, popisují vzájemné setkávání mezi těmito dvěma kontinenty, či alespoň jejich částmi, natolik podrobně, že si z mapky severní Afriky budeme moci odmalovat i toho nejposlednějšího pomyslné­ho lva – ĎaS se totiž před žádným hic sunt leones nezastaví.

Ať ani vaší zvídavosti v cestě nic nestojí,

to vám za ĎaS přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz