Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Iveta COUFALOVÁ

když jsem listovala Holanovými překlady R. M. Rilka, narazila jsem kromě dechberoucí poezie na jeden jeho dopis, který mě překvapil. Básník jej napsal v prosinci 1925 a stojí v něm: Prezidentu Masarykovi vzdal jsem svůj hold sice ne tentokrát, ale při dřívější příležitosti, prostřednictvím jeho tehdejšího bernského zástupce: měl jsem tento pocit úcty dlouho, dříve než převraty roku osmnáctého vynesly Masaryka na ono viditelnější místo; jak jsem se neměl cítit vyzván k pochvale, když muž univerzálního duchovního významu zaujal nejvyšší místo v mé otčině, od níž jsem dosti odloučen, abych byl neodvislý, věrný jejím zvláštním osudům. Neočekávané pro mě bylo nejen zjištění, že se „nepraktický“ básník zajímal o politické dění ve svém rodišti, ale i forma a míra jeho obdivu k hlavě státu.

Patrně je to jen matoucí první dojem, ale mám pocit, že problematika vedení zemí už dlouho nezaplavila takovou měrou veřejný prostor, jako je tomu v současnosti. Snad možná léta poválečná (obzvláště po roce 1918) mohla být v tomto ohledu horečnatější. A protože diskuse o prezidentovi rozhýbala hladinu veřejného mínění i v České republice, rozhodli jsme se věnovat tematický blok březnového ĎaSu úvahám o genezi prezidentského postu v různých koutech světa. Doufáme, že takto vzniklá komparace ukáže souvislosti v dlouhém časovém horizontu.

Dále jsme připravili další příspěvek seriálu Děti a stát či Hrdinové a po delší prodlevě také rubriku Knihovnička. Za pozornost jistě stojí i připomenutí prvního Čechoslováka ve vesmíru a glosy o filmech, které nás v minulém roce v kinech přenesly do období druhé světové války. Jak hodnotí tyto filmové počiny odborníci, kteří se touto dějinnou epochou zabývají?

Svěží krok do jara

vám za ĎaS přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz