Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

recenze

Nahlédnutí do středověku

Mluva písma a četba obrazů
Aleš MUDRA

František ŠMAHEL

Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů

Karolinum, Praha 2017, 392 s., 430Kč, ISBN 978-80-246-3629-0


Nová kniha předního českého historika středověku přináší sebrané studie, črty, sondy a etudy, které původně vyšly v různých sborní- cích a časopisech. Soubor obsahuje výběr dvanácti textů z let 1984–2016 (s těžiš- těm v posledních patnácti letech), spojených tématem vyjádřeným obrazně v ná- zvu knihy. Většina statí je přetištěna beze změny ...

‣Více

Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná

O ženské práci
Jakub RAŠKA

Marie BAHENSKÁ – Libuše HECZKOVÁ – Dana MUSILOVÁ

Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci

Univerzita Hradec Králové – Veduta, Hradec Králové – České Budějovice 2017, 304 s., 379Kč, ISBN 978-80-88030-21-8


Dějiny práce se v několika posledních letech pomalu, ale jistě vracejí do sféry zájmu české historiografie. Ještě roku 2009 glosoval situaci „historie bez práce“ Rudolf Kučera v článku o genderu v raném dělnickém hnutí bonmotem, že to vypadá, jako by se v českých zemích ...

‣Více

Svatá hostina a svatý půst

Náboženský význam jídla pro středověké ženy
Kateřina PTÁČKOVÁ

Carolina Walker BYNUM

Svatá hostina a svatý půst. Náboženský význam jídla pro středověké ženy

Přeložila Daniela Orlando, Argo, Praha 2017, 464 s., 448Kč, ISBN 978-80-257-2102-5


V edici Každodenní život vyšel český překlad knihy již úctyhodného věku, letos slaví celých třicet let od prvního (anglického) vydání. Nabízející se otázka, nakolik jsou její téma a zá- věry stále ještě sdělné a aktuální pro současnou vě- deckou i laickou obec, však nenajde snadnou ...

‣Více

Sen o novém Portugalsku v tropech

Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)
Markéta KŘÍŽOVÁ

Karel STANĚK

Sen o novém Portugalsku v tropech. Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)

Scriptorium, Dolní Břežany 2017, 400 s., 396Kč, ISBN 978-80-88013-46-4


Portugalská expanze na vý- chodní i západní polokouli, probíhající paralelně s mnohem spektakulárnějším a také v historiografii hojněji reflektovaným španělským dobýváním indiánských říší Ameriky, zanechala dodnes zřetelně rozpoznatelné stopy. Portugalština je dnes ve světě šestým nejrozšířenějším jazykem, ekonomické aktivity Portugalců v zámoří otevřely cesty pro ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz