Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Reformace v pohybu a Lutherovo jubileum

Aktuální číslo

Chceme znát historii občanské společnosti?

Chceme znát historii občanské společnosti?

K recenzi Pavla Běliny (ĎaS 8/2017)
Ivo CERMAN

V úvodu knihy Habsburkové 1740−1918. Vznikání občanské společnosti jsem vysvětlil, proč jsem ji nepojal jako neuspořádanou syntézu, která by měla ambici říci „vše, co je důležité“. Takové knihy ve skutečnosti vznikají z toho, že si jejich autoři nevyjasní, co je relevantní pro jejich otázku. Většinou pak takové práce jen hrubě kompilují a kupí fakta na základě toho, na co je veřejnost zvyklá. Výsledkem pak nebývá práce, která „říká vše“, ale práce, která neříká nic. Proto na začátku knihy (s. 8) říkám, že je třeba zeptat se, pro co jsou vybraná témata důležitá.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz