Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vynálezci a jejich vynálezy

Aktuální číslo

Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek

Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek

Fenomén darovaných lidí v českých zemích 10.–12. století
Robert Gája

Kniha je vlastně již druhým vydáním Petráčkovy disertační práce, která poprvé vyšla před deseti lety. Autor se v ní věnuje otázce sociálního postavení neprivilegovaných vrstev společnosti v raném středověku. Jejich představitelé totiž vystupují v pramenech diplomatické povahy hlásících se do doby od konce 10. do konce 12. století velice často jako předmět knížecího daru klášterům či kapitulám.

...

Tomáš PETRÁČEK, Argo, Praha 2012, 405 s., 398 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz