Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ve jménu přímé akce

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Čítárna novin a časopisů

  • Od loňského roku začal Masarykův ústav AV ČR vydávat dvakrát ročně nový časopis Práce z dějin Akademie věd, který volně navazuje na dřívější Práce z dějin Československé Akademie věd. V příjemné grafické úpravě se tak ke čtenáři dostává časopis, který přístupnou formou předkládá zajímavé studie a edice k dějinám vědeckých institucí a zabývá se životem a dílem předních vědců. Hned první číslo (1/2009) přináší edici korespondence slovenského historika Ondreje ...

‣Více

Krátce

  • Ve dnech 13. a 14. května 2010 se v Lounech uskutečnila dvoudenní konference Poohří (Sídla – Správa – Společnost). První ročník si dal za úkol vymezit pojem Poohří a nastínit jeho bohatou historii od archeologie až po současnost. Na konferenci vystoupily dvě desítky přednášejících jak z řad regionálních historiků, tak z Filozofické fakulty UK, Národního technického muzea, ČVUT nebo Filozofické fakulty UP v Olomouci. Z příspěvků, které zaujaly početné posluchače jmenujme například ...

‣Více

"Good bye, Mr. Chips"

Za profesorem Vladimírem Nálevkou
Martin Kovář

Úmrtí profesorů, s nimiž máme spojené vzpomínky na léta univerzitních studií, jsou vždycky smutnou a nanejvýš skličující záležitostí. Skon pana profesora Vladimíra Nálevky je právě tento případ. Proto není divu, že když jsme se v noci ze 6. na 7. června dozvěděli, že v pražské nemoci Na Františku po dlouhé nemoci zemřel, zasáhla mě i mé kolegy tato zpráva velmi těžce. V posledních čtrnácti dnech jsem o panu profesorovi zcela ...

‣Více

Knihovnička

Martin Nodl

Alena Wagnerová umí říznout do živého. Všechny její knihy, které ohledávají křehkost česko-německých vztahů ve 20. století, vyvolávají diskuse. Stejně tak ale vybízejí k přemýšlení, neboť v osobních příbězích pro velké dějiny anonymních jedinců je povětšinou ukryta tragika „krátkého století“, v němž vešlo vniveč mnohasetleté česko-německé soužití. V knize A zapomenutí vejdeme do dějin… Němci proti Hitlerovi: životní příběhy německých odpůrců nacismu v Československu (NLN, 2010) se zaměřila na osudy ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz